Pierwsze kroki – co zrobić?

Zamieszczone przez na lip 4, 2012 w ABC Wolontariatu | 0 komentarzy

Pierwsze kroki – co zrobić?

Jeśli masz odrobinę wolnego czasu; Jeśli chcesz zdobyć nowe umiejętności; Jeśli masz chęć dobrowolnego, bezpłatnego działania na rzecz innych; Jeśli pragniesz zdobyć nowe doświadczenia, zrobić coś pożytecznego;  Jeśli chcesz nawiązać nowe znajomości, zmienić otoczenie – Jeśli chociaż z jednym z tych stwierdzeń się zgadzasz, masz szansę zostać WOLONTARIUSZEM :)

Więcej

Karta etyczna

Zamieszczone przez na lip 4, 2012 w ABC Wolontariatu | 0 komentarzy

Karta etyczna

Zdarza się, że wolontariat, jako praca bezpłatna, postrzegany jest jako działalność niezobowiązująca. „Nie pobieram wynagrodzenia, więc nie trzeba się starać”. Nic bardziej mylnego! Wolontariusz szczególnie powinien być solidny, uczciwy i – na miarę podjętych obowiązków – profesjonalny. A wolontariusz Caritas? – Jeszcze bardziej! :)

Więcej

Zadania wolontariatu

Zamieszczone przez na lip 4, 2012 w ABC Wolontariatu | 0 komentarzy

Zadania wolontariatu

Celem wolontariatu nie jest zwalnianie struktur państwowych z ich prawnie określanych obowiązków wobec obywateli, lecz dopełnianie realizowanych obowiązków państwa, tak,  by następował dojrzały rozwój osobowy obywateli.

Więcej

Wolontariusz – bohaterem XXI w.

Zamieszczone przez na cze 20, 2012 w Akademickie Koła Caritas, Polecane | 0 komentarzy

Wolontariusz – bohaterem XXI w.

AKADEMICKIE KOŁA CARITAS są to zorganizowane grupy składające się ze studentów chętnych do podjęcia działań wolontaryjnych na rzecz drugiego człowieka realizując w praktyce przykazanie miłości bliźniego oraz żyjącymi i pracującymi w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego.

Więcej

Dekalog „wolontariusza chrześcijańskiego”

Zamieszczone przez na cze 20, 2012 w Polecane | 0 komentarzy

Dekalog „wolontariusza chrześcijańskiego”

Jako wolontariusze Caritas pomagamy wszystkim potrzebującym, niezależnie od ich wyznania czy poglądów społeczno-politycznych.  Jednak nas, jako wolontariuszy chrześcijańskich, powinna charakteryzować postawa, którą opisał w „Dekalogu wolontariusza chrześcijańskiego” bp Jan Chrapek:

 • Działając w imieniu Kościoła, wolontariusz chrześcijański utożsamia się z Kościołem, jego celami, formami działań oraz środkami realizacji tych celów.
 • Nie pomniejszając znaczenia motywacji naturalnej, humanistycznej, wolontariusz chrześcijański stara się stale pogłębiać swoją motywację duchowo-religijną.
 • Wolontariusz chrześcijański odznacza się gotowocią służenia ludziom na wzór Chrystusa, który „nie przyszedł, by Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10,45).
 • Będąc często sam ubogi, wolontariusz chrześcijański dzieli się z innymi przede wszystkim miłością na wzór Chrystusa, który ubogacił świat nie dobrami materialnymi, lecz bogactwem miłości (por. 2 Kor 8,9).
 • Wolontariusz realizuje apostolat kościoła, gdy przez uczynki miłości i miłosierdzia uczy innych chrześcijan współczucia i wielkodusznego wspomagania potrzebujących.
 • W osobie wspomagającej wolontariusz chrześcijański widzi samego Chrystusa, który utożsamia się z każdym potrzebującym (Mt 25,35-36.42-43).
 • Wolontariusz chrześcijański pamięta, że miłość czynna jest najpełniejszą drogą do życia wiecznego, ponieważ „miłość nigdy nie ustaje” (1 Kor 13,8).
 • Wolontariusz jest rzecznikiem, propagatorem i budowniczym Królestwa Chrystusowego na ziemi – królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju (KK 36).
 • Podstawowym kryterium wartościowania wolontariusza jest osobowa godność i wielkość powołania bożego, jakim każdy człowiek został obdarowany.
 • Wolontariusz chrześcijański jest otwarty i wrażliwy na wszelkie potrzeby bliźnich, ze szczególnym szacunkiem i miłością odnosi się zwłaszcza do ludzi poniżonych z powodu nędzy.
 • Z szacunkiem i miłością odnosi się wolontariusz do ludzi o odmiennych poglądach, zwłaszcza tych, którzy „bez własnej winy, nie znając Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, szczerym sercem szukają Boga” (KK 16).
 • Wolontariusz chrześcijański nie oczekuje za swoją pracę innej zapłaty, jak tylko wiecznej nagrody w niebie, w myśl słów Chrystusa: „Kto wam poda kubek wody do picia, nie utraci swojej nagrody” (Mt 9,41).
Więcej