W zaprzyjaźnionym Klubie Lekarza przy ul. Raszyńskiej 54 odbyło się przedstawienie Jasełek, w których wystąpili m.in. uczniowie z SKC ze Szkoły Podstawowej nr 312 im. E. Szelburg-Zarembiny.