Karta etyczna

Zdarza się, że wolontariat, jako praca bezpłatna, postrzegany jest jako działalność niezobowiązująca. „Nie pobieram wynagrodzenia, więc nie trzeba się starać”. Nic bardziej mylnego! Wolontariusz szczególnie powinien być solidny, uczciwy i – na miarę podjętych obowiązków – profesjonalny. A wolontariusz Caritas? – Jeszcze bardziej! :)

KARTA ETYCZNA WOLONTARIUSZA
opracowana przez Centrum Wolontariatu w Warszawie

Będę spełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.

Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.

W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformujemy o tym koordynatora pracy wolontariuszy.

Zachowam dyskrecją w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.

Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.

Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.

Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.

Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.

Będę działać w zespole.

Będę osobą, na której można polegać.

Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje.

Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.

Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.

Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.