Działalność Caritas możliwa jest w przeważającej mierze dzięki darom i ofiarom składanym przez ludzi dobrej woli – osoby, które dzieląc się swoim wdowim groszem, “idą przez życie innym dobrze czyniąc”.

W intencji darczyńców, w każdą ostatnią sobotę miesiąca, w kaplicy Caritas przy
ul. Kawęczyńskiej 49 o godz.7.30 sprawowana jest Msza Święta.

W sposób szczególny
chcemy podziękować Instytucjom i firmom, dzięki których systematycznej pomocy możemy realizować nasze zadania:

Program Operacyjny Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Siemens Polska

Carrefour Polska

Biedronka

EURO-net Sp. z o.o.

Cadbury Wedel

Colgate-Palmolive Polska