Centrum Wolontariatu Caritas powstało w ramach projektu „Seniorzy w działaniu” realizowanemu przez Caritas DWP dzięki dofinansowaniu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt, realizowany od 1.06 – 31.12.2012 roku, przewiduje cykl bezpłatnych szkoleń i innych działań mających na celu wzmocnienie ogromnego, niewystarczająco wykorzystywanego potencjału, jaki tkwi w wolontariuszach Caritas; szczególnie wolontariuszach działających w ramach Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W ramach projektu odbywają się również zajęcia integracyjne dla seniorów oraz dzieci i młodzieży ze Szkolnych Kół Caritas, mających na celu współpracę międzypokoleniową na rzecz potrzebujących, a także zbliżenie starszych i młodszych poprzez wzajemne uczenie technik przydatnych w pozyskiwaniu środków na cele charytatywne.

SZKOLENIA NT WOLONTARIATU

A – „Mój potencjał i motywacje do pracy wolontarystycznej” (korzyści osobowe płynące z pracy charytatywnej, wzmacnianie umiejętności psychospołecznych, pierwszy kontakt z osobą potrzebującą.
B – „Liderowanie wolontariatem oraz budowanie zespołu wolontariuszy” (rozpoznanie swego potencjału jako koordynatora, trening interpersonalny, symulacja zarządzania zespołem wolontariuszy, rozwiązywanie konfliktów w zespole, wywieranie wpływu)

Terminy:
I gr – 17-18 sierpnia 2012 r.
II gr – 24-25 sierpnia 2012 r.
III gr – 7-8 września 2012 r.
IV gr – 14-15 września 2012 r.

SZKOLENIE KOMPUTEROWO-INTERNETOWE

Adresowane do osób w starszym wieku, które nie miały styczności z komputerem lub mają niedostatecznie opanowaną wiedzę na ten temat. Zakres tematyczny: podstawowa obsługa komputera, posługiwanie się Internetem, sposoby zdobywania informacji przez Internet, założenie i obsługa konta mailowego, korzystanie z Bazy Danych Centrum Wolontariatu Caritas DWP.

Terminy:
I gr – 14-15 września 2012 r.
II gr – 21-22 września 2012 r.

SZKOLENIE NT FUNDRAISINGU

Zagadnienia: Czym jest fundraising? Jakie cechy powinien mieć skuteczny fundraiser? Jak budować siatkę sponsorów i darczyńców swojej placówki? Jak napisać skuteczny list do sponsora? Jak wykorzystać Internet (facebook, NaszaKlasa itp) do promocji swojej placówki/koła?
Ponad to: Parafialny Zespół Caritas jako firma – jak napisać business plan ?

Terminy:
I gr – 5-6 pażdziernika 2012 r.
II gr – 12-13 października 2012 r.
III gr – 19-20 października 2012 r.
IV gr – 26-27 października 2012 r.

SZKOLENIE HOSPICYJNE

A)Zajęcia z psychologiem:
1. Pomoc psychologiczna dla pacjenta terminalnego.
2. Rozumienie znaczenia bólu i istota jego zniesienia w życiu chorego.
3. Pomoc dla rodziny w czasie choroby i umierania i żałoby. Etapy przeżywania żałoby.
4. Etyka w kontakcie z osobami chorymi.
5. Omówienie roli wolontariusza w opiece paliatywnej.
6. Zadania i wymagania stawiane wolontariuszom a także przeciwwskazania do tej pracy, w podejściu psychodynamicznym. Rozumienie stylów charakterów, ich możliwości i ograniczeń w pracy w obszarze pomagania. Korzyści z pracy wolontaryjnej.
Warsztaty praktyczne: ćwiczenia symulacyjne, superwizyjne, których celem jest nauka rozmowy z chorym i jego rodziną, nabycie umiejętności panowania nad lękiem przed śmiercią oraz umiejętności zadbania o siebie w sytuacji pomagania.
B) Zajęcia pielęgnacyjne w zakresie podstawowej opieki pielęgnacyjnej–  praktyczna pomoc przy chorym; ćwiczenia symulacyjne.
c) Zajęcia plastyczne – przygotowanie i ćwiczenia z zakresu terapii zajęciowej: sztuki plastyczne, prace ręczne, gry towarzyskie, czytanie książek przy łóżku chorego oraz inne możliwe zajęcia.

Terminy:
I gr – 9-10 listopada 2012 r.
II gr – 16-17 listopada 2012 r.
III gr – 23-24 listopada 2012 r.
IV gr – 30 listopada-1 grudnia 2012 r.

SZKOLENIA SĄ DLA WSZYSTKICH !
Nasz projekt został pomyślany zwłaszcza dla wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas, ale do udziału w szkoleniach zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, którzy pragną w ramach wolontariatu nieść pomoc potrzebującemu człowiekowi. Razem możemy więcej!

Miejsce szkoleń:
1) ul. Kawęczyńska 49, Warszawa
2) ul. Lubelska 30/32, Warszawa
(szkolenia komputerowe)

Uczestników szkoleń zapraszamy na GALĘ WOLONTARIATU, która odbędzie się 5 grudnia 2012 r. w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 na Pradze Płd.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. 22/ 818 05 84
e-mail: emroz@caritas.pl
ul. Kawęczyńska 49,
03-775 Warszawa

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLEŃ