Z końcem stycznia upłynął termin składania sprawozdań z działalności PZC. Zespoły, które nie złożyły sprawozdań prosimy o pilne uzupełnienie zaległości.

Drodzy Wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas,

W imieniu Ks. Dyrektora przypominamy Prezesom PZC  o konieczności wysłania lub dostarczenia osobiście sprawozdania z działalności PZC za rok 2012. Zgodnie z ustaleniami na zebraniu w dniu 01.12.2012 r., sprawozdania należy dostarczyć do końca stycznia 2013 r. Na ich podstawie zostanie utworzone sprawozdanie zbiorcze z działalności PZC  i przekazane Ks. Arcybiskupowi Henrykowi Hoserowi. Sprawa jest pilna, dlatego prosimy o jak najszybsze wysłanie sprawozdań na adres: warszawa-praga@caritas.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Centrum Wolontariatu Caritas DWP pod numer telefonu: 22/ 818 05 84 lub mailowo: emroz@caritas.pl.