19 stycznia w parafii Św. Feliksa z  Kantalicjo na Marysinie Wawerskim odbyło się spotkanie opłatkowe Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej z Ordynariuszem praskiej diecezji Ks. Arcybiskupem Henrykiem Hoserem.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której przewodniczył Ks. Arcybiskup w koncelebrze z Proboszczem parafii ks. Bernardem Czerwińskim i Dyrektorem Caritas DWP Ks. Dariuszem Marczakiem.

Hierarcha, w słowach skierowanych do zebranych, przypomniał o roli i zadaniach wolontariuszy PZC wobec najbardziej potrzebujących. Podziękował za trud, zaangażowanie, a przede wszystkim serce, którym każdy wolontariusz dzieli się z bliźnim. Na koniec Eucharystii zabrał głos ks. Dyrektor, który wyraził wdzięczność za obecność ks. Arcybiskupa oraz podziękował księdzu Proboszczowi za zaproszenie do swojej parafii. Podziękował także wszystkim, którzy pomogli w organizacji spotkania, zwłaszcza Panu Henrykowi Kamieniakowi – Prezesowi PZC parafii Św. Feliksa.

Po mszy świętej w dolnym kościele odbyło się spotkanie opłatkowe, podczas którego wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Na zebranych czekał poczęstunek przygotowany przez wolontariuszy PZC.

W przyszłym roku spotkanie opłatkowe odbędzie się w parafii Św. Trójcy w Kobyłce, na które już dziś serdecznie zapraszamy

Autorka materiału: Ewa Mróz