Dwadzieścia tysięcy rozprowadzonych w praskiej diecezji Skarbonek i prosty cel – pomóc chorym  w leczeniu i rehabilitacji, a osobom, które odchodzą, zapewnić godne warunki opieki paliatywnej.

Od 2005 roku, podczas Wielkiego Postu, największe organizacje kościelne w Polsce zachęcają dzieci i młodzież do ofiary i wyrzeczenia. Akcja ma charakter wychowawczy: uczy miłości bliźniego, która kosztuje –najczęściej chodzi o dar materialny, ale też o czas poświęcony bliźniemu, okazane wsparcie duchowe i kochającą obecność. Poprzez małą ofiarę możemy pomóc tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Na czym polega akcja?

Chodzi o rezygnację z konkretnych przyjemności i przeznaczenie zaoszczędzonych w ten sposób środków na rzecz potrzebujących pomocy. Caritas przygotowała specjalne skarbonki, do których można wrzucać “swoje ofiary”. Po 40 dniach Wielkiego Postu skarbonki przynoszone są do parafii. W niektórych diecezjach finał akcji ma bardzo uroczysty charakter. Dzieci i młodzież przynoszą skarbonki jako dar ołtarza podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. W innych wierni zostawiają skarbonki w kościele przy okazji święcenia pokarmów wielkanocnych; w jeszcze innych – skarbonki są przekazywane w niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Skąd wziąć Skarbonkę?

20 tys. skarbonek rozprowadziliśmy w parafii Diecezji Warszawsko-Praskiej – zwłaszcza tam, gdzie funkcjonują Szkolne Koła Caritas. Skarbonki rozdawane są również na lekcjach religii w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.

Kto może włączyć się w akcję?

Każdy. Choć akcja w swojej pierwotnej formie była przeznaczona głównie dla najmłodszych, teraz biorą w niej udział całe rodziny. Wielkopostna Skarbonka Caritas stoi często w widocznym miejscu w domu, aby mogli z niej korzystać wszyscy domownicy. Rodzice dają w ten sposób dobry przykład dzieciom – ucząc ich rezygnowania z drobnych przyjemności na rzecz potrzebujących.

Co dzieje się z pieniędzmi ze Skarbonek?

Środki zebrane podczas akcji zostają w parafiach na potrzeby chorych parafian. Z pozyskanych pieniędzy finansowane są kosztowne operacje, leczenie i rehabilitacja dzieci, osób dorosłych i starszych. Diecezje, które prowadzą hospicja, kupują z tych środków nowy sprzęt dla osób paliatywnie chorych.

Wielkopostnym darem może być również przeznaczenie 1 % podatku dochodowego w rocznym zeznaniu podatkowym. Troszcząc się o chorych  i cierpiących Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej od trzech lat uczestniczy w kampanii „Ile kosztuje życie? – Twój 1% pomoże chorym i potrzebującym! – Przekaż go Caritas” KRS 0000223182.