Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej zaprasza nauczycieli i uczniów do uczestnictwa w projekcie „Wolontariat w Caritas jest trendy – projekt propagujący wolontariat i aktywizujący młode pokolenie”.

W ramach tego projektu odbędą się szkolenia i warsztaty skierowane zarówno do nauczycieli, pedagogów, jak i uczniów: z zakresu podstaw wolontariatu z użyciem nowatorskich metod (drama), akcje uliczne propagujące wolontariat, konkursy i festyny. Zadanie skierowane jest do mieszkańców Warszawy.

Harmonogram szkoleń:

Szkolenie dla nauczycieli:

ABC Wolontariatu:
-  Jak zdobyć wolontariuszy, budowa zespołu – 21.05.2013 w godz. 12.30-17.30
-  Jak zatrzymać wolontariusza, jak budować sieć wolontariacką, jak docierać do potrzebujących – 28.05.2013 w godz. 12.30- 17.30

Liczba miejsc ograniczona, zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja 2013 pod nr tel.  22 619 44 76 lub mailowo: wolontariattrendy@wp.pl, warszawa-praga@caritas.pl,

Ponadto dla gimnazjalistów:

- Liderowanie i praca w zespole
- Warsztat dramowy „Wolontariat jest trendy” propagujący idee wolontariatu, przygotowujący do akcji ulicznych

Szkoły zainteresowane szkoleniami dla gimnazjalistów zapraszamy do kontaktu.

Zadanie „Wolontariat w Caritas jest trendy” realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Autorka materiału: Paulina Rozynek