W czasie trwania Adwentu przybyło nam wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas! Ks. Sekretarz Rafał Paździoch wręczył legitymacje uczniom z pięciu szkół naszej diecezji. Grono wolontariuszy SKC powiększyło się o kolejnych 176 uczniów.

10.XII.2012 r. w Zespole Szkół Integracyjnych nr 75 w Warszawie, w ramach obchodów Dnia Wolontariatu, odbył się uroczysty apel, podczas którego legitymacje SKC otrzymało 17 uczniów. Opiekunem Koła jest p. Bernadetta Kubajek.

17.XII.2012 r. odbyło się spotkanie z uczniami Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach. Podczas spotkania Ksiądz Sekretarz rozmawiał z uczniami na temat działalności Caritas DWP oraz wręczył legitymacje SKC. Do Koła, którego Opiekun jest p. Monika Łuba – wstąpiło aż 69 nowych wolontariuszy!

19.XII.2012 r. podczas spotkania świątecznego w Zespole Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie legitymacje SKC zostały wręczone 49 uczniom. Opiekunem Koła jest s. Paulina Kucia.

20.XII.2012 r. o nowych wolontariuszy wzbogaciło się Szkolne Koło Caritas działające przy Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie, którego Opiekunem jest p. Agnieszka Sieradzka.  Przy świątecznej okazji wystawionych przez uczniów jasełek 28 spośród nich otrzymało legitymacje SKC.

21.XII.2012 r. jasełka wystawili też uczniowie Katolickiego Liceum Humanistycznego im. Św. Jadwigi w Otwocku. Podczas spotkania opłatkowego z Dyrekcją, Nauczycielami, Rodzicami i uczniami 13 młodych wolontariuszy wstąpiło w szeregi Koła, którego Opiekunem jest p. Barbara Bieńkowska.

Dziękujemy Dyrekcjom, nauczycielom, a w szczególności wolontariuszom SKC działającym przy tych szkołach za chęć współpracy z Caritas DWP i życzymy jak najwięcej dobrych owoców waszej charytatywnej działalności.