Wolontariusz – bohaterem XXI w.

AKADEMICKIE KOŁA CARITAS są to zorganizowane grupy składające się ze studentów chętnych do podjęcia działań wolontaryjnych na rzecz drugiego człowieka realizując w praktyce przykazanie miłości bliźniego oraz żyjącymi i pracującymi w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego.

Pierwszym Akademickim Kołem Caritas DWP jest Koło Naukowe powstałe z inicjatywy studentów przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Akademickie Koło Caritas SWPS

Cele i sposoby realizacji:

I

1) pomoc potrzebującym studentom i pracownikom Uczelni;

2) uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;

3) stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowania osobowości w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka;

4) troska o zdobywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym i jej szerzenie;

5) rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, uczelni, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy przy współpracy z różnymi instytucjami na rzecz domów dziecka, opieki społecznej i innych;

6) stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas tj. „Tydzień Miłosierdzia”, „Św. Mikołaj”, Wigilia i „Święcone” dla osób ubogich i samotnych, pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci – szczególnie kolonii oraz pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i trudnych sytuacjach losowych itp.;

7) współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi i studenckimi oraz działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną szczególnie przez organy i organizacje państwowe, samorządowe, społeczne, fundacje, stowarzyszenia itp.;

 

II

Cele, o których mowa powyżej, Koło realizuje wykorzystując właściwe swemu celowi środki i sposoby działania ustalając je z władzami Caritas i Uczelni:

1) środki podnoszące kwalifikacje: spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, konferencje, prelekcje, pogadanki, dyskusje, kursy, szkolenia, itp.;

2) imprezy kulturalne, charytatywne, poezja, muzyka, śpiew, akademie, wieczornice, przedstawienia, koncerty, konkursy, przeglądy, video-kino, spotkania z zaproszonymi gośćmi itp.;

3) imprezy rekreacyjno sportowe, festyny, loterie fantowe, aukcje itp.;

4) wystawy, gabloty, gazetki i czasopisma szkolne, kroniki itp.;

5) udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Koło;

6) włączanie się w pracę różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych

Napisz odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>